Vad är HOBS zoner?
 • HOBS
 • 2018-03-22 07:40


Vi på HOBS har nära kontakt med unga och vuxna med övervikt och fetma. I kontakten med målgruppen framkommer regelbundet att det saknas kunskap att förbättra den egna hälsan och ett socialt sammanhang som kan ge kraft och mod att göra det. Samtidigt ställer sjukvården frågan hur professionen kan öka målgruppens delaktighet och bättre kan nå ut med den kunskap och stöd som finns. 

Patientsamverkan

Plattformen som är framtagen i patientsamverkan är uppbyggd kring zoner. De sociala zonerna är till för samtal och erfarenhetsutbyte vilket vi sett efterfrågats av målgruppen. Kunskapszonerna samlar informationsfilmer på olika teman, studiematerial för individer och grupper, information från instanser inom sjukvården samt forskning och studier som återges på ett lättillgängligt sätt.

Hög integritet

I våra zoner har vi hög säkerhet och integritet för dig som användare. Du kan vara helt anonym om du önskar, det viktigaste är att det känns bekvämt att delta i samtal och dela erfarenheter med andra. Informationen i våra kunskapszoner är faktagranskad. Vi samverkar med sjukvården och vissa av våra zoner administreras direkt av dem, medan andra är HOBS egna.

Barn- och ungdomsprojektet IHART
 • HOBS
 • 2018-03-22 07:33


Projekt IHART har nu avslutat sitt första projektår av tre.

Projektet finanserias med medel från Allmänna Arvsfonden och riktar sig till barn och ungdomar med övervikt och fetma och till vuxna i deras närhet. IHART refererar till begreppen individ, hälsa, ansvar, respekt och tillhörighet som projektets fem byggstenar.

I projektet arbetar vi just nu med att färdigställa fem stycken utbildningsfilmer som riktar sig till föräldrar och anhöriga, personal inom förskola, grundskola och gymnasiet samt inom BVC och primärvård.

IHART kommer även att representeras under Almedalsveckan 2018, då vi ska debattera hur vi tillsammans kan samverka kring att förebygga barnfetma.

Följ gärna projektet i zonen Barn- och ungdomsprojektet IHART.


                     

Fördomar mot personer med fetma
 • HOBS
 • 2018-03-22 07:04


Många studier söker efter samband mellan fetma och olika sjukdomar – från hjärt- och kärlsjukdomar till psykisk ohälsa. I vården, läkemedelsbranschen och inte minst i den industri som blomstrar kring kostråd, bantning och träning, byggs bilden av fetma som vår tids största hot mot hälsan.

Susanne Brandheim har i sin avhandling ”A Systemic Stigmatization of Fat People” ett kritiskt perspektiv på hur stigmatiseringen av tjocka människor upprätthålls genom samhällets olika reaktioner på fetmans utbredning. Avhandlingen visar att personer med övervikt och fetma bemöts på ett fördomsfullt sätt och att vi lever i en kultur som genomsyras av ett förakt för fetma. Effekten blir att personer med övervikt och fetma skambeläggs och ökar sin självstigmatisering.

Stort tack Susanne Brandheim för ditt viktiga arbete!

Läs gärna hela avhandlingen här.

HOBS länsföreningar
 • HOBS
 • 2018-03-22 06:43


Hälsa – allas rätt till en jämlik sådan, förståelse – för det egna beteendet men även samhällets förståelse för mig, och ansvar – för den egna hälsan, är förbundets grundstenar och genomsyrar HOBS verksamhet. På flera platser runt om i landet finns lokalföreningar, där erbjuds samtalsgrupper, olika aktiviteter och möjlighet att vara med och påverka till bättre vård.

Vill du engagera dig lokalt? Klicka här för mer information om föreningarna och var de finns. 

HOBS i Almedalen
 • HOBS
 • 2018-03-22 06:17


HOBS kommer för femte året i rad att närvara under Almedalsveckan för att lyfta fram frågan om jämlik vård och hälsa. I år kommer vi även att debattera barnfeta och hur vi tillsammans kan arbeta förebyggande mot den.

Arrangerar ni panelsamtal eller debatt där ni skulle vilja se oss? Vi har ett fåtal öppningar kvar i schemat, kontakta oss gärna genom att mejla till sonja.meksa@hobs.se.

Fetma och folkhälsa
 • HOBS
 • 2018-03-22 06:12


Övervikt och fetma är en av de faktorer som Folkhälsomyndigheten valt att inkludera för att mäta folkhälsan. Myndigheten
 rapporterar utifrån hur stor andel av befolkningen i åldersgruppen 16-84 år som självmant uppgett att de har övervikt eller fetma mellan åren 2006–2016.

Under 2016 uppgav hela 36 % av de svarande att de hade övervikt och 15 % att de hade fetma. Det innebär i så fall att över hälften av Sveriges befolkning lever med övervikt eller fetma. Enligt rapporten är fetma även vanligare bland äldre, och i den del av befolkningen som saknar eftergymnasial utbildning.

Läs hela årsrapporten härLäs rapporten om övervikt och fetma här

Kostnadsfria onlineutbildningar på 20 minuter
 • HOBS
 • 2018-03-22 06:02


Är du förälder eller anhörig till ett barn med övervikt eller fetma? Jobbar du inom förskola, skola, BVC eller primärvård och möter barn och familjer med övervikt och fetma? Inom kort kommer vi släppa våra utbildningar inom barn- och ungdomsprojektet IHART som finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Vi har tagit fram ett utbildningskoncept på 20 minuter där syftet med utbildningarna är att göra det enklare att närma sig ämnet övervikt och fetma. Utbildningarna som är helt kostnadsfria kommer inom ett par veckor att finnas tillgängliga under vår kategori utbildningszoner. Håll utkik!

Förskolekockarna
 • HOBS
 • 2018-03-22 05:58


Nina och Andrea är kockar på Sagostugans förskola i Köpings kommun. 
De visar på ett föredömligt sätt hur en förskola kan jobba på ett pedagogiskt sätt med att implenentera hälsosam kost till barnen, vilket också har resulterat i att de är i final i matlagningstävlingen Arla Guldko i kategorin ”Bästa matglädjeförskola”.

Kolla gärna in deras arbete och inspireras, läs mer om dem här eller besök dem på Facebook och Instagram. Grattis säger vi på HOBS!

BORIS – Barnobesitasregister i Sverige
 • HOBS
 • 2018-03-22 05:45


BORIS är det nationella kvalitetsregistret för barnobesitas som startade 2005 initierat av
 professor Claude Marcus vid Rikscentrum Barnobesitas, vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

På BORIS hemsida står:

"Det grundläggande syftet med registret är att långsiktigt följa behandling av barnfetma i landet. Vilka behandlingsformer erbjuds och hur är resultaten? Sker en kvalitetshöjning i takt med att kompetensen och utbildningsnivån höjs? Med hjälp av ett nationellt kvalitetsregister kvalitetssäkras vården lokalt gentemot hur det ser ut i Sverige totalt. Ett annat syfte är att öka kunskapen om vilka behandlingsformer som är bra och vilka som är mindre lämpliga för barn i olika åldrar. Samtidigt är en målsättning med registret att det också ska tillhandahålla enkla arbetsinstrument både för den som drar igång ett behandlingsprojekt, men också för den kliniska verksamheten."

Gå gärna in och läs mer om BORIS på www.e-boris.se eller läs BORIS årsrapport här

Sjukvårdszoner
 • HOBS
 • 2018-03-22 05:35


När vi inom HOBS möter målgruppen, frakommer gång på gång behovet av lättillgänlig information från professionen. Därför är vi otroligt stolta och glada att nu kunna presentera möjligheten för er som mottagning att administrera era egna zoner på hobs.se. Genom egna zoner kan ni på ett enkelt sätt nå målgruppen med er skräddarsydda information.

Ta möjligheten att vara med och skapa hållbar hälsa. Vi hjälper er gärna att komma igång, mejla till jenny.vinglid@hobs.se för mer information.

Här kan du läsa mer om om våra zoner.

Besök oss

Riksförbundet HOBS
Södra Bulltoftavägen 51 | Malmö
info@hobs.se | 0736–878 451

Stöd vårt arbete

Bli medlem i HOBS och gör skillnad för bara 50 kronor per år.

Nyhetsbrev

Vi gör utskick en gång per kvartal. Uppge din e-post för att ta del av våra nyheter.