BORIS – Barnobesitasregister i Sverige
  • HOBS
  • 2018-03-22 05:45


BORIS är det nationella kvalitetsregistret för barnobesitas som startade 2005 initierat av
 professor Claude Marcus vid Rikscentrum Barnobesitas, vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

På BORIS hemsida står:

"Det grundläggande syftet med registret är att långsiktigt följa behandling av barnfetma i landet. Vilka behandlingsformer erbjuds och hur är resultaten? Sker en kvalitetshöjning i takt med att kompetensen och utbildningsnivån höjs? Med hjälp av ett nationellt kvalitetsregister kvalitetssäkras vården lokalt gentemot hur det ser ut i Sverige totalt. Ett annat syfte är att öka kunskapen om vilka behandlingsformer som är bra och vilka som är mindre lämpliga för barn i olika åldrar. Samtidigt är en målsättning med registret att det också ska tillhandahålla enkla arbetsinstrument både för den som drar igång ett behandlingsprojekt, men också för den kliniska verksamheten."

Gå gärna in och läs mer om BORIS på www.e-boris.se eller läs BORIS årsrapport här

Sjukvårdszoner
  • HOBS
  • 2018-03-22 05:35


När vi inom HOBS möter målgruppen, frakommer gång på gång behovet av lättillgänlig information från professionen. Därför är vi otroligt stolta och glada att nu kunna presentera möjligheten för er som mottagning att administrera era egna zoner på hobs.se. Genom egna zoner kan ni på ett enkelt sätt nå målgruppen med er skräddarsydda information.

Ta möjligheten att vara med och skapa hållbar hälsa. Vi hjälper er gärna att komma igång, mejla till jenny.vinglid@hobs.se för mer information.

Här kan du läsa mer om om våra zoner.

Årsmöte 2018
  • HOBS
  • 2018-03-18 15:29

Lördagen den 17 mars hölls Riksförbundet HOBS 23 årsmöte i Malmö. På mötet avhandlades bl.a nyval av styrelsen och beslut om HOBS nya logga togs. 

Vi tackar vår avgående förbundsordförande Jessica Chmiel för två fantastiska år vid rodret och hälsar Monika Andreasson varmt välkommen som förbundsordförande. 

Läs gärna mer om nya styrelsen här

Nordiska riktlinjer för mineral/vitaminsupplementering och uppföljning efter obesitaskirurgi
  • HOBS
  • 2018-03-05 16:23

SOReg-Sverige, SOReg-Norge, Svensk Förening för obesitaskirurgi, Finsk Förening för metabol kirurgi och Norsk forening for fedmekirurgi har antagit riktlinjer för hur vitaminer/mineraler ska supplementeras och hur patienterna ska följas upp efter fetmakirurgi. Dokumentet innehåller en kortfattad sammanfattning följt av en detaljerad genomgång av alla de olika tillskotten.

Ta del av hela dokumentet här 

Besök oss

Riksförbundet HOBS
Södra Bulltoftavägen 51 | Malmö
info@hobs.se | 0736–878 451

Stöd vårt arbete

Bli medlem i HOBS och gör skillnad för bara 50 kronor per år.

Nyhetsbrev

Vi gör utskick en gång per kvartal. Uppge din e-post för att ta del av våra nyheter.