Barn och ungdomar

Vi kan äntligen stolt presentera våra 20 minuters utbildningar.

Som en del i vårt arvsfondsprojekt har ungdomar tillsammans med projektanställda arbetat fram ett manus och case helt baserat på upplevelser från målgruppen. 

Informationsfilmerna med tillhörande utbildningsmaterial tar ca 20 minuter och vänder sig till alla vuxna som möter målgruppen barn och ungdomarmed övervikt och fetma. 

Ni hittar alla filmer och utbildningar här och ni får gärna dela och sprida dem.

Behöver ni informationsmaterial för utbildningarna för utskick så kontakta oss gärna så får ni det av oss. 

Ett stort tack till alla härliga ungdomar och föräldrar som bidragit i arbetet med framtagningen av filmerna och materialet. 

Besök oss

Riksförbundet HOBS
Södra Bulltoftavägen 51 | Malmö
info@hobs.se | 0736–878 451

Stöd vårt arbete

Bli medlem i HOBS och gör skillnad för bara 50 kronor per år.

Nyhetsbrev

Vi gör utskick en gång per kvartal. Uppge din e-post för att ta del av våra nyheter.