HOBS sociala lärplattform

Vi på HOBS har nära kontakt med unga och vuxna med övervikt och fetma. I kontakten med målgruppen framkommer regelbundet att det saknas kunskap att förbättra den egna hälsan och ett socialt sammanhang som kan ge kraft och mod att göra det. Samtidigt ställer sjukvården frågan hur professionen kan öka målgruppens delaktighet och bättre kan nå ut med den kunskap och stöd som finns.

Allmänna Arvsfonden 

Med projektmedel från Allmänna Arvsfonden har vi utvecklat HOBS sociala lärplattform, www.hobs.se. Plattformen samlar individer, sjukvård och forskning på ett helt nytt sätt och är tänkt att vara spindeln i nätet i arbetet med frågor om övervikt och fetma. Ett motsvarande koncept saknas och har efterfrågats inte bara i Sverige utan även internationellt.

Zoner

Plattformen som är framtagen i patientsamverkan är uppbyggd kring zoner. De sociala zonerna är till för samtal och erfarenhetsutbyte, det har vi sett efterfrågas av målgruppen. Kunskapszonerna samlar informationsfilmer på olika teman, studiematerial för individer och grupper, information från instanser inom sjukvården samt forskning och studier som återges på ett lättillgängligt sätt.

Registrera dig

Vi ser att plattformen har kapacitet att revolutionera hur vi jobbar med hälsa och hållbar livsstil. Hoppas att just du vill vara med på den resan, oavsett om du är här som privatperson eller i din yrkesroll. Välkommen att registrera dig till höger i menyn längst uppe på sidan. 

Besök oss

Riksförbundet HOBS
Södra Bulltoftavägen 51 | Malmö
info@hobs.se | 0736–878 451

Stöd vårt arbete

Bli medlem i HOBS och gör skillnad för bara 50 kronor per år.

Nyhetsbrev

Vi gör utskick en gång per kvartal. Uppge din e-post för att ta del av våra nyheter.