Debattartikel i Svenska Dagbladet
 • HOBS
 • 2018-10-05 10:09

I dag skriver vi en debattartikel om barnfetma i Svenska Dagbladet tillsammans med några av Sveriges främsta experter. Vi förklarar varför barnfetma inte är en fråga för en ensam instans och att samverkan måste ske mellan en mängd olika aktörer. Att HOBS samverkar med hälso- och sjukvården är ett sätt att gå i rätt riktning. Läs artikeln genom att klicka här: https://www.svd.se/ohallbar-vardsituation-for-barn-med-fetma

Vill du vara med och påverka vården för barn och ungdomar i Västra Götaland?
 • HOBS
 • 2018-10-04 18:03

Torsdag 25 oktober kl. 16.30–18.00

Vi vill gärna träffa dig för att höra dina synpunkter och i samverkan med dig som patient, vårdnadshavare eller anhörig förbättra och utveckla vården för barn och unga. HOBS samverkar med sjukvården som efterfrågar din åsikt.

Kom och träffa oss för en öppen dialog om hur vården kan bli bättre i Västra Götaland.

Anmälan: Senast 24/10 till info@hobs.se. Plats: Rondvägen 10, Östra Sjukhuset, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg. Gå till vänster efter entrén för att komma till lokal Tallen.

 

Promenera med HOBS i Jönköping
 • HOBS
 • 2018-10-03 09:51


Bor du i Jönköping med omnejd och tycker om att vara ute och röra på dig? Vill du ha sällskap? Häng med på höstens aktivitet HOBS går!

Vi träffas utanför Studiefrämjandet varje onsdag klockan 17.30 på Rosenbergsgatan 6 i Jönköping och tar en promenad tillsammans. Nya som gamla medlemmar är välkomna.

Efter promanden stannar de som vill kvar för umgänge och samtal. Vi diskuterar vilka frågor HOBS ska driva till politiker och hur vi kan förbättra vården, eller andra ämnen på deltagarnas önskemål. Den som vill får gärna dela med sig av egna erfarenheter. HOBS bjuder på fika och träffen pågår 18.00–19.30.

Varmt välkommen att delta i HOBS kostnadsfria aktiviteter!

Kontaktpersoner: Roland Hultin, 0760–599 115, och Monika Andreasson, 0736–582 913

Promenera med HOBS i Västerås
 • HOBS
 • 2018-10-03 09:47

Bor du i Västerås med omnejd och tycker om att vara ute och röra på dig? Vill du ha sällskap? Häng med på höstens aktivitet HOBS går! 

Vi är ett gäng som träffas vid motionsspåret på Björnön varje onsdag klockan 17.00 och promenerar cirka en timme. Antingen går vi alla tillsammans eller i smågrupper efter egen takt. Välkommen att delta!

Kontaktperson: Maj-Britt Bankler, 0763–967 671
Samverkan med Sahlgrenska universitetssjukhuset
 • HOBS
 • 2018-09-20 15:19

I tisdags var vi på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg på samverkansmöte med den medicinska obesitasmottagningen och den bariatriska mottagningen (kirurgi). Mycket givande att träffa båda dessa verksamheter samtidigt och få inblick i hur verksamheten är strukturerad och hur regionen arbetar med fetmabehandling. Vi presenterade vad patienterna i Västra Götaland har för önskemål kring utveckling av vården och lyfte även frågeställningar kring bemötande och tillgänglighet ur ett patientperspektiv. Genom dessa möten med specialistvården skapar vi möjlighet till samverkan där vi gemensamt kan utveckla den svenska fetmavården. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete och nästa besök på Sahlgrenska blir inom barnfetmavården om ett par veckor. Vi vill också passa på att rikta ett stort tack till er medlemmar som inkommer med synpunkter och önskemål, det är med hjälp av er som vi kan driva arbetet framåt.

SOREGs årsrapport del 2 2017
 • HOBS
 • 2018-09-01 11:12


Detta är andra av tre delar av SORegs årsrapport som publiceras 2018. Denna del fokuserar på resultat från 2017, men innehåller också resultat från registrets start 2007.

Bland annat följande områden belyses

 • Hur väl patienterna följs upp efter sin operation
 • Vad som händer med patienternas vikt i ett femårsperspektiv
 • En analys av revisionsoperationerna

Vi vill återigen påminna alla som är opererade att kolla sin värden minst en gång per år, samt att delta i de uppföljningar som rapporteras in till SOReg. 

Ni hittar rapporten under arkiv här till vänster eller på SORegs hemsida.

SOS-Studien behöver patientunderlag för ny ansökan kring prediabetes
 • HOBS
 • 2018-07-27 09:35

Det är väl känt att patienter med lätt förhöja sockervärden (förstadier till diabetes; prediabetes) har en förhöjd risk att insjukna i diabetes, kardiovaskulär sjukdom och att dö i förtid. SOS studien och en stor amerikansk studie har visat att risken att utveckla typ 2 diabetes sänks efter fetmakirurgi. Man har även visat att livsstilsförändringar och/eller medicinsk behandling kan minska risken för att utveckla typ 2 diabetes. Däremot har ingen randomiserad studie (där man lottas till olika behandlingar) jämfört hur fetmakirurgi och icke-kirurgisk behandling skyddar mot diabetes hos patienter med hög risk för diabetesutveckling (prediabetes).

Klicka här för att komma till undersökningen. 

SOS-Studien
 • HOBS
 • 2018-07-27 09:28

Vi har den glädjande nyheten att kunna presentera SOS-studiens (Swedish Obese Subjects) zon. SOS-studien är en svensk, världsunik studie som undersöker långtidseffekterna av viktoperationer. I denna zon kan du orientera dig i det arbete som genomförs inom ramen för studien och läsa korta sammanfattningar av de viktigaste resultaten som studien genererat.

Besök gärna zonen och läs mer. 

HOBS Jönköping i Eksjö
 • HOBS
 • 2018-05-23 10:27


HOBS Jönköping höll under gårdagen en presentation för personal inom skolhälsovården i Region Jönköpingslän. Ämnet var hur det är att vara ett barn med övervikt och hur det är att vara förälder till barn med övervikt. HOBS Jönköping presenterade även HOBS Arvsfondsfinansierade barn- och ungdomsprojekt IHART och hur den nya sociala lärplattformen på HOBS.se kan användas i arbetet med barn och unga med övervikt och fetma inom skolan.


Vill du också att HOBS ska komma till din arbetsplats och berätta hur vi arbetar? Hör av dig till oss på info@hobs.se. Vi finns representerade via lokalföreningar i Skåne, Jönköping, Västmanland och Stockholm men reser över hela Sverige.

Region Halland inspirerar
 • HOBS
 • 2018-05-21 16:27


Inom Region Halland bedriver Barn- och ungdomsmottagningen Kungsbacka i samveran med Kungsbacka kommun sedan tio år tillbaka framgångsrik behandling för barn och unga med fetma. Under en inspirationseftermiddag i Halmstad samlades elevvårdsteam, politiker och tjänstemän för att lyssna till Lovisa Sjögren, läkare i barnmedicin, och Anne Börjesson, utvecklare vid folkhälsoenheten i Kungsbacka kommun, som berättade om den framgångsrika modellen. Lovisa och Anne berättade hur kommun och landsting samverkat i Kungsbacka för att hjälpa barn och unga till lägre isoBMI, minskad skolfrånvaro, bättre skolresultat, lyckad utslussning till föreningslivet, samt bättre fysisk och psykisk hälsa. Laholms kommun är tillsammans med regionen i uppstartsfasen och vi hoppas att Halmstad kan följa samma goda exempel. 

Inom HOBS hoppas vi se fler kommuner och landsting som samverkar på olika sätt. Detta har både visat sig ge goda resultat samt är efterfrågat av patienterna. 

Besök oss

Riksförbundet HOBS
Södra Bulltoftavägen 51 | Malmö
info@hobs.se | 0736–878 451

Stöd vårt arbete

Bli medlem i HOBS och gör skillnad för bara 50 kronor per år.

Nyhetsbrev

Vi gör utskick en gång per kvartal. Uppge din e-post för att ta del av våra nyheter.