Fakta om psykisk ohälsa och obesitas

Välkommen!


"Med mitt dåliga mående kommer de här 'skitsamma'-tankarna. Skitsamma att jag har en stor övervikt. Skitsamma att försöka komma i gång med vardagsmotion eftersom mina mediciner motarbetar mig. Skitsamma att kämpa för mitt fysiska mående när det psykiska sviktar. Det får mig att fortsätta äta ohälsosamt för det blir tryggt i sig. När hela världen sviker så finns alltid maten och godsakerna kvar."

- Patient om sina erfarenheter av psykisk ohälsa

Denna zon handlar om obesitas och psykisk ohälsa. Visste du att personer med psykisk ohälsa ofta utvecklar obesitas, och att personer med obesitas ofta utvecklar psykisk ohälsa? Det finns alltså en samsjuklighet. I den här zonen går vi igenom hur obesitas och psykisk ohälsa hänger ihop. Du får också lära dig vart du kan vända dig om du inte mår bra.