Fakta om psykisk ohälsa och obesitas

Stigma kring psykisk ohälsa


Tyvärr har det länge varit tabu att prata om psykisk ohälsa och de som lever med det upplever ofta en stor skam.

De senaste åren har vi i samhället pratat mer om psykisk ohälsa, och flera organisationer har på olika sätt arbetat för att öka allmänhetens kunskap om vad psykisk ohälsa innebär. Detta har skapat en ökad medvetenhet, men stigmat är inte borta. Det kan kännas pinsamt att berätta för någon att man till exempel går hos en psykolog. Detta varierar också beroende på vilka kretsar man rör sig i. Inom vissa bekantskapskretsar är sådana här saker helt normaliserade, medan det i andra kan ses på ett annat sätt. 

Till exempel kan det för en kvinna vara mer accepterat att ha psykisk ohälsa än för en man. Här kan kultur också spela in. Tarek Dirawi, som har levt med psykisk ohälsa och varit ambassadör för organisationen Hjärnkoll, berättar utifrån sina erfarenheter om att det för arabiska män ofta är särskilt svårt att prata om känslor. Det anses nämligen omanligt.

Vilken form av psykisk ohälsa man har kan också påverka hur lätt det är att prata om det. Depression och ångestsyndrom har i många sammanhang normaliserats och det går att prata öppet om det medan en sjukdom som schizofreni fortfarande har ett enormt stigma. 


Källa: FolkhälsomyndighetenIntervju med Tarek Dirawi