Fakta om psykisk ohälsa och obesitas

Att söka vård


"När jag träffade läkaren på min vårdcentral sa hon åt mig att jag behövde ta fler promenader. Jag sa till henne att jag inte orkar. Sedan skrev hon i journalen att hon har 'försökt motivera patienten att motionera'. Här kände jag mig väldigt missförstådd. Det var inte motivationen som saknades. Det var att jag inte orkade för att jag mådde så himla dåligt."

- Patient med depression och ångestsyndrom


Som vi har sett hänger obesitas och psykisk ohälsa ofta samman. Att ha en psykisk ohälsa kan leda till att du utvecklar obesitas, och obesitas kan göra att du utvecklar en psykisk ohälsa. När du söker vård är det därför viktigt att vårdgivaren ser helheten.

Det kan vara mycket svårt att gå ner i vikt om du mår psykiskt dåligt. All din energi går kanske åt till att klara av din vardag. Då kan det vara svårt att tänka på sådant som att laga hälsosamma måltider, motionera i vardagen och undvika skräpmat och sötsaker, även om du vet att dessa saker hade varit bra för dig. Att gå ner i vikt förutsätter att man kan arbeta mot ett mål på ett bra sätt. Det kanske du inte kan just nu, eftersom du mår för dåligt. Det är viktigt att vårdgivaren har förståelse för din situation och inte förutsätter att du kan göra samma saker som du hade kunnat om du mått bra.

Vårdgivaren behöver också förstå att din obesitas kan göra att du mår sämre psykiskt. Människor med ett högre BMI har olika känslor inför det. Vissa mår bra och trivs i sin kropp, men andra är missnöjda och upplever viktuppgången som ett misslyckande. De kanske också påverkas fysiskt av den högre vikten, till exempel att knäna gör ont, och detta påverkar självklart också hur du trivs med kroppen. Oavsett vad du känner inför din vikt har du rätt till dina känslor. Det kan kännas jobbigt att prata om sin vikt med en vårdgivare, men det är bra om vårdgivaren vet hur du mår.