Fakta om psykisk ohälsa och obesitas

Några exempel på psykiatriska diagnoser


Psykisk ohälsa är mer än att ha en psykisk sjukdom. Om du till exempel har besvär med ängslan, oro eller ångest i din vardag är det en form av psykisk ohälsa, men det behöver inte vara en psykisk sjukdom.

Om du har vissa symptom kan du dock ha en psykiatrisk diagnos. Här listas några exempel.

 • Bipolär sjukdom
 • Depression
 • Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS), även kallat borderline
 • Generaliserat ångestsyndrom
 • Paniksyndrom
 • Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
 • Schizofreni
 • Tvångssyndrom (OCD)
 • Social ångest
 • Utmattningssyndrom
 • Anorexi
 • Bulimi
 • Hetsätningsstörning

Dessa sjukdomar och syndrom kan påverka människor på olika sätt. Du kan ha mer eller mindre allvarliga besvär. Tvångssyndrom, till exempel, kan vara allt från milda symptom till något som är oerhört handikappande och omöjliggör en välfungerande vardag.

Autism och adhd är exempel på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är inte detsamma som psykisk ohälsa. Det finns dock samband mellan autism, adhd och andra psykiatriska diagnoser. Många som lever med autism eller adhd har också psykisk ohälsa.


Källa: Mind