Fakta om psykisk ohälsa och obesitas

Sociala faktorer


"Det ligger så otroligt mycket bakom obesitas. Det hänger ofta ihop med hur man mår psykiskt. Tyvärr är fördomarna starka mot människor med obesitas. Jag har fått höra att jag bara är lat, att jag har dålig karaktär, att andra människor inte tycker om mig på grund av min obesitas. Det är så fruktansvärt skuldbelagt. Jag känner skam och jag känner mig skyldig."

- Patient om sina erfarenheter av att leva med obesitas

Självklart påverkas vi av samhället som omger oss. Det är svårt att leva med en större kropp i ett samhälle där smalhet är ett skönhetsideal. Reklam, sociala medier och tv-serier visar ständigt upp vackra smala människor, men människor som har ett högre BMI porträtteras sällan som vackra. Även om du tänker att du inte ska påverkas av skönhetsidealen är det svårt att inte göra det. De finns ju överallt runt oss. 

Det finns ett viktstigma i samhället som gör att personer med ett högre BMI betraktas på ett negativt sätt. Det förekommer viktmobbning och diskriminering. Det kan till exempel vara svårare att få ett jobb om du har ett högre BMI på grund av att det finns fördomar om dig utifrån din kroppsstorlek.

Hos barn och unga med obesitas rapporteras en låg självbild, mobbning, trakasserier och lägre livskvalitet. Att bli utsatt för diskriminering och trakasserier kan självklart påverka din psykiska hälsa.

Många vittnar om ett oprofessionellt och kränkande bemötande inom vården: du söker vård för något som inte är relaterat till din vikt och läkaren fäller en olämplig kommentar om din kroppsstorlek som gör dig ledsen. Olämpliga kommentarer och blickar kan också förekomma i andra sammanhang, till exempel på släktmiddagen eller på bussen.

Om du vill läsa mer om vårdens bemötande av personer med övervikt eller obesitas har HOBS tagit fram en bemötanderapport. Du kan även titta på en inspelning från när vi lanserade rapporten.


Källa: Intervju med Joanna Uddén Hemmingsson, The Journal of Applied Psychology