Fakta om psykisk ohälsa och obesitas

Sömnbrist


Det är mycket vanligt att personer med psykisk ohälsa har problem med sömnen. Det är svårt att må bra om kroppen inte får den sömn den behöver. Dessutom kan psykisk ohälsa leda till att du har svårt att sova, till exempel för att du har ångest.

Sömnbrist ökar risken för obesitas. Om du får för lite sömn minskar kroppen sin basala energiförbrukning, alltså den energi som går åt till att underhålla kroppens vitala funktioner. Samtidigt gör sömnbristen att kroppen lagrar extra mycket energi. Dessa resultat kommer från en studie som genomförts vid Uppsala universitet. Studien visar också att personer med sömnbrist har högre halter av ghrelin, som brukar kallas för hungerhormonet. Om du sover dåligt finns det alltså en ökad risk att du går upp i vikt.


Källa: SVT