Fakta om psykisk ohälsa och obesitas

Självmordstankar


Om du lever med psykisk ohälsa kan du ha tankar på att skada dig själv. Du kan till exempel ha tankar på att ta ditt liv, eller på att göra något annat som är självdestruktivt, till exempel genom att skära dig.

Tankar på att ta sitt liv kan ha kommit olika långt. Kanske har du tänkt tanken men inte gjort upp någon plan, eller så har du planerat i detalj vad du ska göra, när du ska göra det och även skaffat det som du behöver för att genomföra dina planer. Oavsett var du befinner dig i denna stege är självmordtankar allvarliga. De är ingenting att vifta bort utan ett tydligt tecken på att du inte mår bra och behöver hjälp.

Läs mer om var du kan vända dig i avsnittet om att söka hjälp. Om det är akut, och du inte känner att du inte kan låta bli att ta ditt liv, kan du ringa 112. De finns till för nödsituationer och det du befinner dig i är en nödsituation. Du kan också vända dig till psykiatriska akutmottagningen. Om de bedömer att det behövs kan du läggas in på en psykiatrisk avdelning och få vård där.

Berätta gärna för en vän eller anhörig som du har förtroende för att du har tankar på att ta ditt liv. Det kan kännas bra att inte vara ensam i det du går igenom. Att erkänna att man har självmordstankar kan kännas pinsamt och jobbigt, men det är viktigt att komma ihåg att självmordstankarna är symptom på ohälsa. De beror inte på att du är en svag eller dålig människa, utan de är just symptom på att du inte mår bra.

Det går att behandla psykisk ohälsa och att få viljan att leva tillbaka, även om det känns mörkt just nu.