Fakta om psykisk ohälsa och obesitas

Hit kan du vända dig


Du kan vända dig till din vårdcentral om du har problem med psykisk ohälsa och/eller obesitas. Om de anser att du behöver specialistvård, till exempel träffa en psykiater eller komma till en överviktsmottagning, kan de slussa dig vidare. 

Om du inte upplever att din vårdcentral lyssnar på dig, eller om du inte har förtroende för dem, har du rätt att vända dig till en annan vårdcentral.

Ibland kan du få stöd av företagshälsan eller studenthälsan. Om du är ung kan du vända dig till ungdomsmottagningen.

Det finns digitala tjänster för att prata med en psykolog eller terapeut online. Om detta görs inom sjukvården står din region för kostnaden och du betalar bara patientavgiften (frikort gäller). Det är också möjligt att söka privat till en psykolog eller terapeut. Då får du själv stå för kostnaden för din behandling. 

Psykiatrisk akutmottagning

Du kan vända dig till en psykiatrisk akutmottagning om du mår mycket dåligt, till exempel om du har tankar på att ta ditt liv. På akutmottagningen gör en läkare en bedömning av hur du mår utifrån vad du berättar. Läkaren kan bedöma att du behöver läggas in på en avdelning för att få vård där. För det mesta är detta frivilligt, men i riktigt allvarliga fall, där det finns stor fara för ditt eller någon annans liv, kan du tvångsvårdas i enlighet med Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Nödnummer 112

Om det är riktigt akut, alltså att det finns en risk för att ditt eller någon annans liv eller din hälsa, kan du ringa nödnummer 112. Du kanske inte har möjlighet att ta dig till en psykiatrisk akutmottagning och då är 112 ett alternativ. 112 finns för att hjälpa till vid nödsituationer och du befinner dig i en nödsituation.